1. istotne.pl - oznacza firmę Istotne Informacje Krzysztof Gwizdała z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 2d/6 w Bolesławcu.
  2. Organizatorem imprezy Glina Show i parady Gliniada jest istotne.pl.
  3. Każda osoba, która czynnie uczestniczy w Glina Show i paradzie Gliniada (jako postać umalowana gliną), zgadza się na publikację swojego wizerunku przez istotne.pl w relacjach z wydarzenia oraz materiałach promujących imprezę. Zdjęcia i filmy z imprezy mogą też być publikowane przez inne podmioty, niezależne od istotne.pl, w ramach relacji z wydarzenia.
  4. Zabrania się wjazdu na teren imprezy i parady wszelkimi pojazdami, chyba że organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
  5. Zabrania się wprowadzania na teren imprezy i parady zwierząt, które mogą się spłoszyć i mogą zagrażać ludziom, chyba że organizator wyrazi zgodę na udział zwierzęcia w wydarzeniu.
  6. Zabrania się udziału w wydarzeniu osób w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
  7. Zabrania się zakłócania spokoju i bezpieczeństwa na terenie imprezy i parady.

Aktualizacja regulaminu: 2023-08-17